Αλλοιώνουν τις οδηγικές μας ικανότητες τα «έξυπνα» αυτοκίνητα

Αλλοιώνουν τις οδηγικές μας ικανότητες τα «έξυπνα» αυτοκίνητα;