Είσαι ψηλός ή με παραπάνω κιλά Κινδυνεύεις περισσότερο σε τρακάρισμα

Είσαι ψηλός ή με παραπάνω κιλά; Κινδυνεύεις περισσότερο σε τρακάρισμα
Είσαι ψηλός ή με παραπάνω κιλά; Κινδυνεύεις περισσότερο σε τρακάρισμα