Ο σωστός τρόπος να βάζεις λάδια στον κινητήρα

Ο σωστός τρόπος να βάζεις λάδια στον κινητήρα
Ο σωστός τρόπος είναι να κρατάς το μπουκάλι με το στόμιο προς τα πάνω.

Ο σωστός τρόπος είναι να κρατάς το μπουκάλι με το στόμιο προς τα πάνω.