Ρισκάρεις να πάρεις αυτοκίνητο με μόνο 2 χρόνια εγγύηση

Ρισκάρεις να πάρεις αυτοκίνητο με μόνο 2 χρόνια εγγύηση;