Πώς τα All Season ελαστικά είναι αποτελεσματικά σε κάθε εποχή

Πώς τα All Season ελαστικά είναι αποτελεσματικά σε κάθε εποχή;
Τα ελαστικά 4 εποχών έχουν ασύμμετρη σχεδίαση και διαθέτουν σταθερό βάθος πέλματος που είναι άκρως προσαρμοστικό στις εξωτερικές συνθήκες. Δεν είναι ούτε πολύ βαθύ (όπως τα χειμερινά), ούτε πολύ ρηχό

Τα ελαστικά 4 εποχών έχουν ασύμμετρη σχεδίαση και διαθέτουν σταθερό βάθος πέλματος που είναι άκρως προσαρμοστικό στις εξωτερικές συνθήκες. Δεν είναι ούτε πολύ βαθύ (όπως τα χειμερινά), ούτε πολύ ρηχό (όπως στα θερινά).