Πως μπορεί ένας γονέας να ξεχνά στο αυτοκίνητο το παιδί του

Πως μπορεί ένας γονέας να ξεχνά στο αυτοκίνητο το παιδί του;