Ολυμπία Οδός: «Νερό από τον αέρα» σε ακόμα 10 χώρους στάθμευσης

Ολυμπία Οδός: «Νερό από τον αέρα» σε ακόμα 10 χώρους στάθμευσης
Ολυμπία Οδός: «Νερό από τον αέρα» σε ακόμα 10 χώρους στάθμευσης
Ολυμπία Οδός: «Νερό από τον αέρα» σε ακόμα 10 χώρους στάθμευσης