Βρήκε πολύ περισσότερες βλάβες, πληρώσαμε 100 ευρώ λιγότερα για service!

Βρήκε πολύ περισσότερες βλάβες, πληρώσαμε 100 ευρώ λιγότερα για service!