Πώς δουλεύει το κλιματιστικό το καλοκαίρι ποια η αντλία θερμότητας

Πώς δουλεύει το κλιματιστικό το καλοκαίρι & ποια η αντλία θερμότητας;
H αντλία θερμότητας «μαζεύει» τη θερμότητα που παράγεται από τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου, την οποία και αξιοποιεί για να ζεστάνει το ψυκτικό υγρό, σε υψηλή πίεση, μέσα σε έναν εξατμιστήρα.

H αντλία θερμότητας «μαζεύει» τη θερμότητα που παράγεται από τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου, την οποία και αξιοποιεί για να ζεστάνει το ψυκτικό υγρό, σε υψηλή πίεση, μέσα σε έναν εξατμιστήρα.

Πώς δουλεύει το κλιματιστικό το καλοκαίρι & ποια η αντλία θερμότητας;