Αγορά αυτοκινήτου με χρηματοδότηση: Αξίζει ή είναι ρίσκο

Αγορά αυτοκινήτου με χρηματοδότηση: Αξίζει ή είναι ρίσκο;