Τι θα πληρώσω σε καύσιμα για μεταχειρισμένο 5ετίας

Τι θα πληρώσω σε καύσιμα για μεταχειρισμένο 5ετίας;