Μήπως η εξάτμιση σου την έχει ακούσει Τα σημάδια που το φανερώνουν!

Μήπως η εξάτμιση σου την έχει ακούσει; Τα σημάδια που το φανερώνουν!