Πότε βάζω ανακύκλωση αέρα στο σύστημα εξαερισμού του αυτοκινήτου

Πότε βάζω ανακύκλωση αέρα στο σύστημα εξαερισμού του αυτοκινήτου;
Σε συνθήκες πυκνής κίνησης με καυσαέρια στην ατμόσφαιρα πρέπει να βάζεις ανακύκλωση.

Σε συνθήκες πυκνής κίνησης με καυσαέρια στην ατμόσφαιρα πρέπει να βάζεις ανακύκλωση.

Πότε βάζω ανακύκλωση αέρα στο σύστημα εξαερισμού του αυτοκινήτου;