Ποια στοιχεία εξοπλισμού δεν σε νοιάζει αν λείπουν

Ποια στοιχεία εξοπλισμού δεν σε νοιάζει αν λείπουν;
Ποια στοιχεία εξοπλισμού δεν σε νοιάζει αν λείπουν;
Ποια στοιχεία εξοπλισμού δεν σε νοιάζει αν λείπουν;