Τα ταμπούρα επιστρέφουν σε πολλά καινούργια και υπάρχει λόγος!

Τα ταμπούρα επιστρέφουν σε πολλά καινούργια και υπάρχει λόγος!
Επάνω βλέπουμε το κυλινδράκι, αριστερά-δεξιά τα δύο φερμουίτ και πάνω-κάτω τα δύο ελατήρια επαναφοράς.

Επάνω βλέπουμε το κυλινδράκι, αριστερά-δεξιά τα δύο φερμουίτ και πάνω-κάτω τα δύο ελατήρια επαναφοράς.