Θα αλλάξει η αγορά αυτοκινήτου με την επέλαση των Κινέζων

Θα αλλάξει η αγορά αυτοκινήτου με την επέλαση των Κινέζων;