Ηλεκτρικά, υδρογόνο ή θα γίνει έκπληξη με την αμμωνία

Ηλεκτρικά, υδρογόνο ή θα γίνει έκπληξη με την αμμωνία;