Προβολείς ομίχλης: Aπαγορεύεται να τους έχεις μόνιμα αναμμένους!

Προβολείς ομίχλης: Aπαγορεύεται να τους έχεις μόνιμα αναμμένους!
Όταν έχει ομίχλη, οι σχετικοί προβολείς βοηθούν να βλέπεις αλλά και να σε βλέπουν καλύτερα οι υπόλοιποι οδηγοί.

Όταν έχει ομίχλη, οι σχετικοί προβολείς βοηθούν να βλέπεις αλλά και να σε βλέπουν καλύτερα οι υπόλοιποι οδηγοί.