Η BMW ζήτησε από πελάτη 66.000 ευρώ για αντικατάσταση μπαταρίας σε i3

Η BMW ζήτησε από πελάτη 66.000 ευρώ για αντικατάσταση μπαταρίας σε i3