Τι είναι το μαύρο κουμπί πάνω στη ζώνη ασφαλείας Η άγνωστη εφαρμογή του

Τι είναι το μαύρο κουμπί πάνω στη ζώνη ασφαλείας; Η άγνωστη εφαρμογή του