Ανίχνευση βλαβών: 1η θέση για την Hyundai Μητρόπουλος με 72%

Ανίχνευση βλαβών: 1η θέση για την Hyundai Μητρόπουλος με 72%