Είναι το ήπια υβριδικό Opel Corsa «game changer»

Είναι το ήπια υβριδικό Opel Corsa «game changer»;
Είναι το ήπια υβριδικό Opel Corsa «game changer»;
Είναι το ήπια υβριδικό Opel Corsa «game changer»;