Είναι δυνατόν Το Duster των 28.000 κοστίζει στο leasing όσο η Mustang των 63.00

Είναι δυνατόν; Το Duster των 28.000 κοστίζει στο leasing όσο η Mustang των 63.000

Είναι δυνατόν; Το Duster των 28.000 κοστίζει στο leasing όσο η Mustang των 63.000