Καίνε στην πόλη κάτω από 5 λτ./100 χλμ.: Ποια SUV το καταφέρνουν

Καίνε στην πόλη κάτω από 5 λτ./100 χλμ.: Ποια SUV το καταφέρνουν;