Πως γλιτώνω από τις τρίχες του σκύλου στο αμάξι

Πως γλιτώνω από τις τρίχες του σκύλου στο αμάξι;
Το κόλπο με την ελαφρόπετρα που λίγοι ξέρουν!

Το κόλπο με την ελαφρόπετρα που λίγοι ξέρουν!