Κρατάς το λάστιχο που «φοράει» ή αλλάζεις διάσταση Στενό ή φαρδύ

Κρατάς το λάστιχο που «φοράει» ή αλλάζεις διάσταση; Στενό ή φαρδύ;
Κρατάς το λάστιχο που «φοράει» ή αλλάζεις διάσταση; Στενό ή φαρδύ;
Κρατάς το λάστιχο που «φοράει» ή αλλάζεις διάσταση; Στενό ή φαρδύ;