Θα αποτρέψουν τους παραβάτες τα νέα πρόστιμα για το κόκκινο

Θα αποτρέψουν τους παραβάτες τα νέα πρόστιμα για το κόκκινο;