Καλύτερο το 2008 από το Q2, κερδίζει σε 6 τομείς

Καλύτερο το 2008 από το Q2, κερδίζει σε 6 τομείς