Γιατί η λάθος πίεση στα λάστιχα φέρνει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση

Γιατί η λάθος πίεση στα λάστιχα φέρνει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση;