Ποιο είναι το χρώμα σου στα αυτοκίνητα?

Ποιο είναι το χρώμα σου στα αυτοκίνητα?