Γιατί πουλάει τόσο το Nissan Qashqai

Γιατί πουλάει τόσο το Nissan Qashqai;