ΧΑΪΤΑΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ - ΑΘΗΝΑ-ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ