ΠΑΧΥΛΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΕ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ