ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ VAG GROUP