ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε - - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ