ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΔΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε. (CITROEN CENTER) - - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ