ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε. GAS G. K. AUTOCAR - - ΧΑΪΔΑΡΙ