Μικρά SUV | Μικρά | Οικογενειακά SUV | Premium | Electric

Ανακυκλωση οχηματων

Η ανακύκλωση αυτοκινήτων διεξάγεται μέσω του ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος) και είναι υποχρεωτική για την απόσυρση. Η διαδικασία είναι μικρή και δεν χρειάζεται να έρθει κανείς σε συναλλαγή με το Δημόσιο. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, για να γίνει οριστική διαγραφή ενός αυτοκινήτου, δεν αρκεί να κατατεθούν οι πινακίδες κυκλοφορίας στην ΔΥΟ αλλά θα πρέπει να γίνει και η ανακύκλωσή του, προκειμένου να αποταξινομηθεί.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Άδεια κυκλοφορίας
2) Πινακίδες
3) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο παραδίδοντος
4) Θεωρημένη εξουσιοδότηση σε περίπτωση που το όχημα παραδίδεται από εκπρόσωπο του νόμιμου ιδιοκτήτη.

Αφού παραδώσετε το προς απόσυρση όχημα σε κάποιο από τα εγκεκριμένα κέντρα συλλογής οχημάτων που έχουν σύμβαση με τον ΕΔΟΕ, και όλα τα συνοδευτικά του έγγραφα, παίρνετε μια βεβαίωση. Στη συνέχεια, η εταιρεία ανακύκλωσης σε 8 μέρες σας αποστέλλει ταχυδρομικά το Πιστοποιητικό Καταστροφής.