Μικρά SUV | Μικρά | Οικογενειακά SUV | Premium | Electric

Τελη κυκλοφοριας 2017

Φορολογικά - Τέλη κυκλοφορίας

Η πληρωμή γίνεται στις κατά τόπους εφορείες αλλά και σε τράπεζες που έχουν οριστεί ειδικά για να εξυπηρετήσουν το μεγάλο όγκο του κοινού, που με τη σειρά του υποχρεούται να καταβάλει τα τέλη σε ορισμένη περίοδο. Αν κάποιος πληρώσει εκπρόθεσμα, τότε επιβάλλεται από τη Δ.Ο.Υ. πρόστιμο ίσο με τα τέλη που αντιστοιχούν στο αυτοκίνητο. Στην περίπτωση δε που τα τέλη δεν πληρωθούν ο νόμος προβλέπει την αφαίρεση των πινακίδων, καθώς και "τσουχτερά" πρόστιμα, ανάλογα με τις συνθήκες.
Σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες καθώς τα οχήματα κατηγοριοποιούνται ως εξής:

  • Πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα έως και το 2000
  • Πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα από το 2001 έως και το 2005
  • Πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα από το 2006 έως και 31/10/2010
  • Πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα από 1/11/2010 και έπειτα.

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το 2000

Κυβισμός (κ.εκ.) Τέλη κυκλοφορίας (€)
Έως 300
22
301-785
55
786-1.071
120
1.072-1.357
135
1.358-1.548
225
1.549-1.738
250
1.739-1.928
280
1.929-2.357
615
2.358-3.000
820
3.001-4.000
1.025
4.001 και άνω
1.230

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα 2001 - 2005

Κυβισμός (κ.εκ.) Τέλη κυκλοφορίας (€)
Έως 300
22
301-785
55
786-1.071
120
1.072-1.357
135
1.358-1.548
240
1.549-1.738
265
1.739-1.928
300
1.929-2.357
630
2.358-3.000
840
3.001-4.000
1.050
4.001 και άνω
1.260

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από 2006 έως 31/10/2010

Κυβισμός (κ.εκ.) Τέλη κυκλοφορίας (€)
έως 300
22
301-785
55
786-1.071
120
1.072-1.357
135
1.358-1.548
255
1.549-1.738
280
1.739-1.928
320
1.929-2.357
690
2.358-3.000
920
3.001-4.000
1.150
4.001 και άνω
1.380

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από 1/11/2010

Εκπομπές ρύπων CO2 (γρ./χλμ.) Τέλη (€/γρ. CO2) Συνολικό κόστος (€)
0-90
0
0
91-100
0,9
81,9-90
101-120
0,98
99-117,6
121-140
1,2
145,2-168
141-160
1,85
260,85-296
161-180
2,45
394,45-441
181-200
2,78
503,18-556
201-250
3,05
613,05-762,5
251 και άνω
3,72
933,72 και πάνω