Μικρά SUV | Μικρά | Οικογενειακά SUV | Premium | Electric

Τα τεκμηρια των Ι.Χ. 2017

Τα τεκμήρια διαμορφώνονται με βάση τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα. Πιο συγκεκριμένα:

- Για τα αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά σε 4.000 €.

- Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κυβικών εκατοστών προστίθενται 600 € ανά 100 κυβικά εκατοστά μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά,

- Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2.000 κυβικών εκατοστών προστίθενται 900 € ανά 100 κυβικά εκατοστά και μέχρι 3.000 κυβικά εκατοστά και

- Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από 3.000 κυβικά εκατοστά προστίθενται 1.200 € ανά 100 κυβικά εκατοστά.

Κυβικά (cc) Τεκμήρια
Έως 1.200 cc 4.000 €
1.400 cc 5.200 €
1.600 cc 6.400 €
1.800 cc 7.600 €
2.000 cc 8.800 €
2.200 cc 10.600 €
2.400 cc 12.400 €
2.600 cc 14.200 €
2.800 cc 16.000 €
3.000 cc 17.800 €
3.200 cc 20.200 €
3.400 cc 22.600 €
3.600 cc 25.000 €
3.800 cc 27.400 €
4.000 cc 29.800 €
4.200 cc 32.200 €
4.400 cc 34.600 €
4.600 cc 37.000 €
4.800 cc 39.400 €
5.000 cc 41.800 €
5.200 cc 44.200 €
5.400 cc 46.600 €
5.600 cc 49.000 €
5.800 cc 51.400 €
6.000 cc 53.800 €

Tα προαναφερθέντα ύψη τεκμηρίων ισχύουν για αυτοκίνητα ηλικίας έως πέντε ετών. Για οχήματα ηλικίας 5 έως 10 ετών, προβλέπεται έκπτωση σε αυτά κατά 30% και για αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 10 ετών έκπτωση κατά 50%. Αν ο κυβισμός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1240, 1290 κ.ε.) τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (μέχρι 50 κ.ε. προς την αμέσως προηγούμενη και πάνω από 50 κ.ε. προς την αμέσως επόμενη).

Στους ανανεωμένους πίνακες του autotriti.gr, με τις τιμές και τα τεχνικά των νέων μοντέλων της αγοράς, μπορείτε, πλέον, να βλέπετε και το τεκμήριο που αντιστοιχεί στο καθένα.